1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Импулсен делител

Системи за преобразуване на сигнали - импулсни делители

  • Възможни са икономии чрез бърза повторна обработка на сигналите
  • Регулируем коефициент на делене
  • Широк диапазон на напрежението
  • Надеждно преобразуване на сигнали от TTL в HTL сигнали
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса

Системи за преобразуване на сигнали - импулсни делителиИмпулсен делител

В машини и съоръжения често са необходими контрол и обработка на импулсни серии с много кратки импулси. Тези сигнали с много кратка продължителност се генерират, например от енкодерите или сензорите, при контрол на високи обороти.
Импулсният делител подава импулс за определен брой входни импулси. Има варианти с фиксиран или регулируем коефициент на разделяне. Монтажът става удобно на клемна шина.