1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за сигнализация и показване
  5. IO-Link - Дисплей

Системи за сигнализация и индикация - IO-Link - Дисплей

  • За показване на до четири стойности на технологични променливи
  • Лесно интегриране във всяка структура на IO-Link
  • Промяна на цвета за текст и фон
  • Гъвкаво адаптиране на дисплея, също по време на работа
  • С текстови дисплеи и диалогово поле за свободен текст


IO-Link дисплеи

IO-Link дисплеят служи за показване на технологични стойности, текстове и съобщения, осигурени от свързания IO-Link Master.
Показва до четири зададени технологични параметъра, както и алармени съобщения и предупреждения. За бърз преглед може да бъде използван поясняващ текст и по желание смяна на цвета на текста и фона. С бутоните потребителят може да активира управляващите действия
на програмируемия контролер или да квитира съобщения.
IO-Link дисплеят се свързва към IO-Link Master и се управлява с програмируем контролер. За конфигуриране не е необходим специален компютърен софтуер. Текстовете и настройките могат да бъдат задавани с някой IO-Link инструмент, като например LINERECORDER SENSOR.