You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за сигнализация и показване

Системи за сигнализация и показване

  • Показване на аналогови технологични стойности
  • Показване и следене на технологични стойности
  • Показване и следене на импулсни сигнали

Системи за сигнализация и показване

Системи за сигнализация и индикация

Децентрализираното показване и обработка на актуалните технологични стойности е задължително в промишлените процеси. От една страна, за да се следят важните технологични стойности, от друга страна, за да може да се извърши анализ на неизправностите в случай на смущение. Дисплеите с аналогов вход показват действителните стойности в съответствие със зададените физически единици. Дисплеите с превключващи изходи подават информация за достигането или надхвърлянето на граничните стойности.