1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Брояч за позиции и събития

Системи за оценка на импулсите - броячи на положението и събитията

  • Ясен и четлив 6-цифрен светодиоден дисплей
  • За употреба като честотомер, оборотомер, промишлен таймер, регистратор на позиция и брояч на събития
  • Дисплей на текущата скорост

Системи за оценка на импулсите - броячи на положението и събитиятаБрояч за позиции и събития

Многофункционалният дисплей позволява броенето на събития и импулси в различни процеси за промишлена автоматизация. Устройствата приемат импулсите на енкодери и сензори и по този начин броят, например опаковките върху транспортираща лента или импулсите на зъбно колело.