You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Следене на подхлъзване

Системи за импулсна оценка - Следене на плъзгането

  • Един комутиращ изход за скорост на въртене и един за следене на хлъзгането
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за импулсна оценка - Следене на плъзгането

Следене на приплъзването

Приплъзването представлява разликата в оборотите между задвижваната и незадвижваната страна на задвижващия механизъм. Разлики в оборотите могат да възникнат при приплъзване на съединител, клиновиден или задвижващ ремък. Модулът за следене на приплъзването определя процентната разлика на оборотите и включва при достигането на граничната стойност. Сигналът може да бъде използван за изключване на съоръжението, за да се предотврати износване или възникване на повреди вследствие на отделената при триене топлина.
Възможно е следенето на две отделни гранични стойности за приплъзване и обороти. Следенето на оборотите може да бъде настроено както за надхвърляне, така и за падане под граничните стойности.