You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Безопасно следене на недостатъците

Системи за импулсна оценка - Безопасен мониторинг на недостатъците

Системи за импулсна оценка - Безопасен мониторинг на недостатъците

Сигурен контрол за падане под зададените обороти

Модулът за следене на обороти от серия DU служи за контрол на минималните обороти. За целта, той записва импулса на свързаните, служещи за импулсен генератор сензори на входовете и на негова база изчислява получената честота. Чрез непрекъснато сравняване на входната честота (действителна стойност) и точка на превключване
(зададена стойност) устройството разпознава наближаващите под настроените обороти. Чрез въртящия превключвател минималните обороти могат да бъдат настроени лесно и интуитивно.
За показване на състоянието и индикацията за грешки освен релето се предлагат и изходи за транзистор.
Контролните модули например намират приложение във вентилатори на промишлени пещи и вентилатори на съоръжения за боядисваме на автомобилната промишленост.