1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Безопасно следене на състоянието

Системи за импулсна оценка - Мониторинг на безопасното спиранеБезопасно следене на състоянието на покой


Модулът за следене на състоянието на покой от серия DA е система за обработка на импулси за сигурно разпознаване на падане на оборотите, респективно спиране. За целта, той записва импулса на свързаните, служещи за импулсен генератор сензори на входовете и на негова база изчислява получената честота. Чрез непрекъснато сравняване на входната честота (действителна стойност) и точка на превключване (зададена стойност) устройството разпознава наближаващите под настроените обороти или престой.
Модулът за следене на състоянието на покой се използва например, за да бъде регистрирано, дали въртящите части на съоръжението, например задвижвания, двигатели или валове, са спрели. По този начин могат да бъдат предотвратени сигурно и надеждно нараняванията на хората и повредите на съоръженията .