1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. 2-канален мониторинг на скоростта

Системи за импулсна оценка - двуканален мониторинг на скоростта

  • Следене на два входни канала с по едно отделно изходно реле
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Точен, пропорционален на скоростта аналогов изход
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за импулсна оценка - двуканален мониторинг на скоросттаСледене на обороти 2-канално

Двуканалните модули за следене на обороти служат за следене на честота, обороти и скорост. Устройството контролира независимо едно от друго две различни въртящи, линейни или осцилиращи движения. За тази цел, то приема импулс от два външни сензора или трансмитера на два разделени входни канала и преработва техните сигнали. Програмируемите превключващи изходи надеждно подават информация за надхвърлянето или падането под настроените зададени стойности.
Типичен пример е следенето на оборотите на два електродвигателя.
Модулът за следене на обороти има дисплей за показване на технологичните стойности и за лесна настройка и пускане в действие. Добре видимите светодиоди показват състоянията на превключване и работа.