You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси

Системи за обработка на импулси

  • Интуитивна, лесна работа
  • Вградено широкообхватно захранване
  • Лесно програмируеми функции на изходите
  • Устройства за следене на неподвижно състояние, скорост, посока, хлъзгане и честота
  • Превключващи релета и транзисторни изходи, подлежащ на мащабиране аналогов изход

Системи за обработка на импулси

Системи за обработка на импулси

Системите за обработка на импулси контролират въртящите и линейни движения, както и всички физически величини, които могат да бъдат преобразувани в импулсни серии.
Устройствата с различни функции позволяват от индивидуално зададен контрол на малки и големи обороти до комплексен контрол на синхронността или посоката на движението.
Изходите на релетата или транзисторите подават информация за надхвърлянето или падането под граничните стойности.