1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Сензори за поток на вода
  5. Ултразвукови сензори за следене на обема на потока

Дебитомери за вода - Ултразвукови разходомери

  • Подходящ за вода, масла и разтвори на гликол
  • Може да се използва за големи дебити
  • Възможно е използване също в непроводяща вода
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата

Дебитомери за вода - Ултразвукови разходомериУлтразвукови сензори за поток

Ултразвуковият сензор за поток от серия SU контролира течните среди, например вода, гликолов разтвор, промишлени масла или охлаждаща смазка. Той регистрира трите технологични параметъра количество протичащо вещество, потребявано количество и температура на средата.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Устройствата разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. За контрол на употребеното количество другият изход изпраща числов импулс на управлението.
Освен чистия контрол на протичането SU контролира също и температурата на средата. Тя се показва на място и се подава за обработка на сигнала. По тази причина сензорът е много подходящ за контрол на охлаждащи контури.