You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Сензори за поток на вода

Сензори за поток на вода

  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • Ясно видим светодиоден дисплей

Сензори за поток на вода

Системи за измерване на потреблението на вода

Усилията за намаляване на потреблението на вода предполага познаване на сегашното потребление. Измервателните системи като магнитно-индуктивните или ултразвукови сензори за поток регистрират трите технологични параметъра: количеството на протичащата течност, употребеното количество и температурата на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло. Във водоснабдяването и канализацията и в промишлените съоръжения сензорите се използват за измерване на потреблението на вода.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Асортиментът включва и вариантите за използване в снабдяването с питейна вода.