You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за вибрационен мониторинг и диагностика
  5. Вибрационни сензори и предаватели

Системи за мониторинг и диагностика на вибрации - Датчици за вибрации и предаватели

Системи за мониторинг и диагностика на вибрации - Датчици за вибрации и предаватели

Systems for vibration monitoring and diagnostics – vibration sensors and transmitters

Устройството е лесно за настройка, без да е необходим допълнителен софтуер за настройка на параметри.
Предавателите са проектирани и одобрени за използване в опасни зони съгласно приложимите директиви.
Вибрационният предавател от серията VKV има допълнителен превключващ изход, който може да се използва като алармен изход. Два пръстена за настройка (лесно завъртане) на уреда позволяват интуитивно и точно задаване на точката на превключване и закъснението на реакцията. Скала показва зададените стойности. Два силно видими светодиода показват състоянието на превключване и готовността за работа.
Поради възможността за механично заключване е изключена неразрешена манипулация. Предлаганата по избор защитна капачка осигурява защита срещу подправяне. Често се използва за мониторинг на състоянието на вентилатори или вентилатори, където надеждно открива повредени работни колела.

Електронният сензор за вибрации VN има два превключващи изхода. Един от изходите може да се използва за предварителна аларма, а другият за основна аларма. Предварителната аларма позволява на потребителя да планира и извършва действия по поддръжката по време на редовни почивки. Основна аларма означава, че е достигнато критично състояние на машината; превключващият сигнал може да се използва за изключване на системата. Алтернативно, потребителят може да конфигурира един от изходите като аналогов изход за наблюдение на общата вибрация.

Аналоговият вход може да се използва за наблюдение на допълнителен параметър като температура. Подобно на вибрациите, температурата често се използва като ключов индикатор за състоянието на машината.

Параметрите се задават със софтуер за настройка на параметри чрез USB интерфейс, който също така осигурява на сензора работно напрежение. Небалансираната машина вибрира в зависимост от оборотите си. Сензорът може да бъде настроен според тази честота или според честотата на повреда на лагерите на търкалящия елемент, които трябва да бъдат наблюдавани. Яркият многоцветен дисплей показва измерените стойности. Променящите се цветове (зелено - жълто - червено) сигнализират за текущото състояние на машината.