You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за вибрационен мониторинг и диагностика

Системи за вибрационен мониторинг и диагностика

  • Надеждно постоянно следене на общите вибрации съгласно DIN ISO 10816
  • Защита срещу постоянно претоварване на машината и неочаквани престои
  • Децентрализирано следене на установка и оборудване, вградено в машината
  • Компактни полеви модули и модулни системи с шкафове за управление
  • Аналогов и комутиращ изход за алармена функция

Системи за вибрационен мониторинг и диагностика

Системи за контрол на вибрациите

Системите за контрол на вибрациите служат за техническо обслужване в зависимост от състоянието на машините и съоръженията. Те помагат за ранното разпознаване на повреди на машината и за избягване на скъпите времена на престой.
Асортиментът изделия на ifm включва трансмитери за вибрации, сензори за вибрации, сензори за ускорение и обработваща електроника. Трансмитерите и сензорите за вибрации разпознават повредите по търкалящите лагери и дисбаланса на задвижванията и въртящите машини части. Сензорите за ускорение в комбинация с електроника за диагностика служат за широк контрол на вибрациите на големи задвижвания.