You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието

Системи за следене на състоянието

Системи за следене на състоянието

Системите за контрол на състоянието служат за техническо обслужване в зависимост от състоянието на машините и съоръженията. Те помагат за ранното разпознаване на повреди на машината и за избягване на скъпите времена на престой.
Асортиментът изделия на ifm обхваща системи за контрол на вибрациите, за контрол на качеството на маслото, за измерване на разхода на сгъстен въздух и вода. Сензорите за вибрации разпознават дисбалансите, повредите на търкалящите лагери и скоростни кутии на задвижвания и въртящи части на машината. Системите за измерване на качеството на маслото подават ранна и информация за вода и появилите се вследствие на абразията частици в хидравличните течности и смазки и по този начин могат да помогнат за избягването на влошаването на действието или повредите по хидравличните агрегати, помпи, клапани, цилиндри и машини.