You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. Оптична идентификация
  5. Работен софтуер

1D / 2D кодови четци - оперативен софтуер

  • Лесно създаване и администриране на специфични за приложението конфигурации
  • Режим на работа „монитор в реално време“ за целите на настройката и сервиза
  • Съхранение и разпространение на сервизни доклади
  • Анализ на приложението чрез сервизен доклад

1D / 2D кодови четци - оперативен софтуер

Работен софтуер

Работният софтуер на 1D/2D четеца на кодове различава работните режими "Конфигурации", "Монитор" и "Сервизен отчет". Съоръжението, управлението и задаването на параметрите на нова конфигурация става в работен режим "Конфигурация". Устройството може да запише до 32 конфигурационни файла (= набори параметри). Една конфигурация съдържа всички отнасящи се до приложението параметри, които позволяват на устройството да изпълнява автономно режима на Четене/Верификация.
В режим Монитор се наблюдава начинът на работа на устройството. При всяко задействане заснетата снимка се предава на управляващата програма, показва се и се анализира. Съответният резултат от четенето/верификацията, анализът на качеството на кода и статистическата информация се показва в полето за резултата.
Получените в режим Монитор резултати от четенето/верифицирането могат да бъда записани локално като отчет от анализа. Сервизният отчет записва допълнително конфигурацията на устройството, статистиката от анализа (добри/лоши прочитания) и последните резултати от четенето/верифицирането с графика.