1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. Четци на 1D/2D кодове
  5. Четци на 1D/2D кодове

Четци на 1D/2D кодове

  • Независимо от ориентацията четене на 1D и 2D кодове
  • Разпознаване на повече от 20 различни вида кодове
  • Вградена в датчика система за сравняване на кодове
  • Регулируем чрез вграден лазерен показалец
  • Осветление с възможност за сегментиране за приложения с проблемни повърхности


Четци на 1D/2D кодове

Областите на приложение на 1D/2D четеца на кодове започват от следеното на изделия, през управлението на изделия до идентифицирането на изделия.
Сензорът разпознава 1D и 2D кодове, независимо от завъртането им спрямо центъра. Дори повредените или замърсени кодове се идентифицират сигурно, включително и в случаите, когато е разрушена до една четвърт от информацията. За целта, той решава задачи за разпознаване на текстове (OCR), например за идентификация на изделия на базата на типово обозначение или серийни номера.