You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. Оптична идентификация
  5. Четци на 1D/2D кодове

Четци на 1D/2D кодове

  • Свободно определяем изход на данни чрез Ethernet / IP или Profinet
  • Лесна настройка чрез обучение с един бутон или с помощта на ifm Vision Assistant
  • Откриване на различни кодове в едно изображение
  • Открива кодове на различни фонове без никакви затруднения
  • Трансфер на данни с ifm памет

Четци на 1D/2D кодове

Четци на 1D/2D кодове

Областите на приложение на 1D/2D четеца на кодове започват от следеното на изделия, през управлението на изделия до идентифицирането на изделия.
Сензорът разпознава 1D и 2D кодове, независимо от завъртането им спрямо центъра. Дори повредените или замърсени кодове се идентифицират сигурно, включително и в случаите, когато е разрушена до една четвърт от информацията. За целта, той решава задачи за разпознаване на текстове (OCR), например за идентификация на изделия на базата на типово обозначение или серийни номера.