1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване
  5. Системи за оценка с интерфейс за полева шина

RFID UHF - модули за оценка с интерфейс fieldbus

  • UHF модел за четене/запис с четири външни входа за антена
  • Антени за всяко приложение: свръхнисък, нисък, среден и широк диапазон
  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни
  • Поддръжка на режим масово отчитане/четец на наситена среда за отчитане
  • За употреба при управление на потока на материал, вътрешна логистика и преместване

RFID UHF - модули за оценка с интерфейс fieldbusЧетец

UHF обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства и допълнително с четири цифрови входа и изхода. Различните варианти позволяват използването на UHF обработващ модул в и извън Европа.
Обработващият модул намира приложение например в производството, вътрешната логистика и транспортната техника.
UHF обработващият модул предава данните на PLC през Ethernet IP или Ethernet TCP/IP.