You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване

RFID системи за разпознаване

  • UHF модел за четене/запис с четири външни входа за антена
  • Антени за всяко приложение: свръхнисък, нисък, среден и широк диапазон
  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни
  • Поддръжка на режим масово отчитане/четец на наситена среда за отчитане
  • За употреба при управление на потока на материал, вътрешна логистика и преместване

RFID системи за разпознаване

RFID системи за разпознаване УКВ

RFID решенията в УКВ диапазон се използват в производството, вътрешната логистика и транспортната техника. Решаващи предимства са големият обхват и възможността за едновременно четене на няколко транспондера (така наречените ID тагове).
UHF обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Различните варианти позволяват използването на UHF обработващ модул в и извън Европа.
UHF обработващият модул предава данните на PLC през Ethernet IP или Ethernet TCP/IP.
УКВ антените за RFID служат за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери. Те се предлагат за четири различни обхвата – Ultra Low Range, Low Range, Mid Range и Wide Range.
ID таговете са информационните носители на RFID системата. Те се закрепват към обектите, които трябва да бъдат кодирани, и по този начин създават логическа връзка между кода и съответния обект.