1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz
  5. RFID антени

RFID 13.56 MHz - RFID антени

  • Здрави RFID антени за монтажни, подаващи и обработващи технологии
  • Конструкция на корпуса съгласно промишления стандарт
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
  • Версии за употреба в хигиенични приложения


RFID антени

RFID антените служат за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове). Данните се преобразуват в цифрови кодирани данни и се подават на обработващия модул. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
При малко място за монтаж се използват устойчивите RFID антени от тип M12. Антените с правоъгълна форма или от типове M18 или M30 се използват например в промишлената автоматизация и транспортната техника.
Антенните адаптери увеличават обхвата и работното разстояние и по този начин се грижат за повече сигурност на четене включително и при тежки условия на употреба.