You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz

RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz

  • Проверена на практика радиочестотна система за идентификация с технология на 13,56 MHz
  • Широка гама интерфейси за модули за оценка на елемент за радиочестотна идентификация (RFID)
  • С уеб сървър за настройка, диагностика и следене на устройство
  • Свързване на RFID антени, датчици или актуатори до 1 A
  • RFID антени за преместване и хранителната промишленост и тази за напитки

RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz

RFID системи за разпознаване 13,56 MHz

RF идентификационна система за 13,56 MHz служи за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове).
Данните се преобразуват в цифрово кодирани стойности и се подават на управляващото ниво на RFID обработващ модул без необходимост от допълнително програмиране. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
Интегрираният уебсървър позволява просто въвеждане на параметрите на RFID системата от уеббраузъра. Програмните модули позволяват простата интеграция в нивото за управление.
Изискванията на тежките промишлени условия се изпълняват от стабилния корпус, големия температурен диапазон и високия клас на защита.
Обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.
Асортиментът изделия включва антени за различни по големина обхвати, както и голям брой различни ID тагове.