1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz
  5. Системи за оценка с интерфейс за полева шина

RFID 125 kHz - Системи за оценяване с интерфейс за полева шина

  • Модул за оценка на RFID с PROFIBUS DP и уеб сървър
  • Четири връзки за антена или цифрови В/И
  • Здрави антени за употреба при тежките условия на промишлената среда
  • Най-различни размери памет за антени и транспондери
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия


Системи за обработка с Profibus DP интерфейс

RFID обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства. Всеки канал може да бъде използван по избор за свързване на глава за писане/четене на RFID или като цифров вход/изход.
Обработващият модул намира приложение например при управлението и контрола на материалните потоци в линиите за производство и при кодирането на държачите на детайли в направляваните транспортни системи.
RFID обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.