1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz
  5. Системи за оценка с интерфейс за полева шина

RFID 125 kHz - Системи за оценяване с интерфейс за полева шина

  • Система за идентификация с технология на 125 kHz, за промишлена употреба
  • Надеждно кодиране на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Компактни и с ниска стойност: Антена и оценка в един корпус

RFID 125 kHz - Системи за оценяване с интерфейс за полева шинаСистеми за обработка с Profibus DP интерфейс

RFID обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства. Всеки канал може да бъде използван по избор за свързване на глава за писане/четене на RFID или като цифров вход/изход.
Обработващият модул намира приложение например при управлението и контрола на материалните потоци в линиите за производство и при кодирането на държачите на детайли в направляваните транспортни системи.
RFID обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.