1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz

RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz

  • Проверена на практика радиочестотна система за идентификация с технология на 125 kHz
  • Широка гама интерфейси за модули за оценка на елемент за радиочестотна идентификация (RFID)
  • Здрави антени и идентификационни маркери със запис/четене от голямо разстояние
  • Компактни и с ниска стойност: Антена и оценка в един корпус
  • Глава за четене/запис с AS-i интерфейс

RFID системи за разпознаване 125 kHz

RF идентификационна система за 125 kHz служи за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове). Компактните глави за четене/писане освен антената включват и цялостната обработка и връзката с AS интерфейс. По този начин устройствата могат да работят направо в AS-i мрежата. Данните се преобразуват в цифрово кодирани стойности и се подават на управляващото ниво на AS-i без необходимост от допълнително програмиране. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
До 31 устройства могат да бъдат управлявани от един AS-i Master. За удобно конфигуриране на RFID системи могат да бъдат използвани приложенията за системните решения на ifm. Не е необходим специален PC софтуер; достатъчен е уеббраузър. Като алтернатива на AS-i интерфейса към RFID обработващия модул към интерфейса на индустриалната мрежа може да бъде свързана антена. Обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.
Асортиментът изделия включва глави за четене/писане за различни по големина обхвати, както и голям брой различни ID тагове.