You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация

Системи за идентификация

Системи за идентификация

Автоматизираните системи за идентификация с 1D/2D код или RFID етикет днес са стандарт в производството, вътрешната логистика и транспортната техника. Те позволяват съответстващо на потребностите разпределение на стоките или частите. Допълнително те позволяват проследяването на детайлите в реално време. По този начин процесите на производство и доставка могат да бъдат управлявани напълно автоматично и документирани изцяло.
В RF идентификационните системи поставените върху детайлите или приспособленията за закрепване на стоките RFID транспондери, така наречените ID тагове, се прочитат и/или записват безконтактно от антената. Техните данни се изпращат направо на RFID обработващ модул и се обработват от него. Обработващият модул предава данните на PLC през интерфейси за индустриални мрежи, като например PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
Областите на приложение на 1D/2D четеца на кодове започват от следеното на изделия, през управлението на изделия до идентифицирането на изделия.
Сензорът разпознава поставения на стоката и държачи на детайли 1D и 2D код, независимо от завъртането му спрямо сензора. Дори повредените или замърсени кодове се идентифицират сигурно, включително и в случаите, когато е разрушена до една четвърт от информацията. За целта, той решава задачи за разпознаване на текстове (OCR), например за идентификация на изделия на базата на типово обозначение или серийни номера.