1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link софтуер
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Еднаква настройка и визуализация на параметрите за всички датчици IO-Link
  • Точно, ясно представяне на стойностите на процеса
  • Съкратено време за настройка
  • Графично представяне на стойностите на процеса
  • Дава възможност за лесна смяна на модула

LR DEVICELINERECORDER SENSOR 4.0 – софтуер за задаване на параметри за сензори IO-Link

LINERECORDER SENSOR е софтуер за ясно структурирано онлайн и офлайн задаване на параметри за сензорите IO-Link на ifm през USB адаптер. Той позволява консистентно задаване на параметри и визуализация на всички сензори и актуатори с IO-Link интерфейс.
Някои стандартни функции са импортирането на IODDs и автоматичната идентификация на свързаните устройства. Ясното представяне на регулируемите параметри позволява лесно дефиниране на функциите на устройствата. Наборите от параметри могат да бъдат записани и прехвърлени. Освен това те могат да бъдат архивирани като pdf файлове за целите на документирането. Технологичните стойности се показват графично по време на задаването. Това помага на потребителя да оптимизира параметрите за съответното приложение и осигурява гладко действие на съоръжението.