1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Тръбни кранове

IO-Link - температурни щепсели

  • Автоматично разпознаване на типа на свързания датчик
  • За оценка на сигнала на датчици за температура и съпротивителни термометри
  • Намалени сложност на монтажа и източници на грешки в сравнение с измервателните предаватели
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
  • Технология на пълно заливане и здраво свързване за голяма устойчивост на вибрации

IO-Link - температурни щепселиЩекери за температура

Щекерът за температура е преобразувател на измервания сигнал за температурни сензори и съпротивителни термометри. Във връзка със сензорите със сонда от серии TT и TM и сензорите с резба или контактните сензори от серия TS той контролира надеждно температурата на течни и газови среди в съдове, резервоари и тръбопроводи и върху повърхността на корпуса.
Благодарение на използването на щекерите за температура TP отпада трудното окабеляване и се намаляват усилията при монтаж в сравнение с обичайните трансмитери, монтирани на релси. Честите източници на грешки, например грешното свързване на температурния сензор чрез кабелни клеми, се избягва чрез използването на стандартни конектори M12.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство.
Параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.