You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Температурни предаватели за самоконтрол

IO-Link - Температурни предаватели за самоконтрол

  • Интегрирана функция за наблюдение и диагностика на дрейфа
  • Наличен е безплатен фабричен сертификат за калибриране
  • Висока надеждност на процеса и продължителност на работата поради самонаблюдение
  • Кратко време за реакция
  • Висока точност от 0,2 K

IO-Link - Температурни предаватели за самоконтрол