1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Температурни предаватели за самоконтрол

IO-Link - Температурни предаватели за самоконтрол

  • Прецизен мащабируем аналогов изход и голяма точност в целия температурен диапазон
  • С диагностичен изход за следене на дрейфа и за неизправности
  • Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
  • Възможно е намаление на разходите чрез намалени интервали на калибриране
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки


Температурни трансмитери със собствен контрол

Температурните сензори от серия TAD контролират надеждно температурата на системата в машини и съоръжения. Благодарение на съобразената с хигиенните изисквания конструкция, високият клас на защита и на технологичната връзка сензорите са много подходящи за приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост и при производството на напитки. В много приложения на този бранш използваните температурни сензори се калибрират редовно. Това не е необходимо при серията TAD.
Освен много прецизен скалируем аналогов изход, устройството разполага с диагностичен изход за контрол на дрейфа и грешките. Чрез използване на два различни сензорни елемента, които се контролират взаимно в процеса, се гарантира надеждното разпознаване на дрейф на сензора и извеждане на диагностичния изход. При отказ на някой от двата сензорни елемента, интегрирани в измервателния накрайник (например при късо съединение), измерването на температурата може да продължи с все още изправния елемент.
Сензорите се предлагат с различни дължини на сондата и с различни технологични връзки.
Параметрите им могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.