You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Точкови сензори за ниво в хигиенни приложения

IO-Link - Точкови сензори за ниво в хигиенни приложения

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Употреба за течности, вискозни среди и насипни материали
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Разграничаване на средите чрез настройка на параметрите на комутиращите изходи
  • Надеждно потискане на отлагания или пяна

IO-Link - Точкови сензори за ниво в хигиенни приложения

Сензори за гранично положение за хигиенични приложения

Сензорите за следене на нивото на напълване от серия LMT контролират надеждно нивата в съдове и резервоари или предпазват помпи от работа на сухо.
Благодарение на висококачествените материали, от които е изработен корпуса – неръждаема стомана и PEEK и съответстващи на хигиенните изисквания технологични връзки – сензорите са много подходящи за използване в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Многобройните международни разрешителни и сертификати, например EHEDG, 3A и FDA, позволяват използване в хигиенични приложения.
Сензорът може да бъде използван в почти всякакви течни и пастообразни среди и насипни материали. Той регистрира също и силно полепващи (например кетчуп) или непроводими среди (например растително масло). Прилепналите вещества или пяна се потискат надеждно. С помощта на два превключващи изхода с независима настройка дори е възможно да бъдат различавани две среди.
Сензорите се предлагат в различни дължини.
Всеки сензор от серия LMT има предварителна фабрична настройка за определена среда. За особени изисквания могат да бъдат адаптирани чувствителността и други функции към съответната апликация. Пръските, движенията на вълни и въздушните балони могат да бъдат компенсирани, например чрез настройка на забавяне на превключването.
Тогава задаването на параметрите става чрез IO-Link, например през USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.