1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Сензори за ниво в опасни зони

IO-Link - сензори за ниво в опасни зони

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Употреба за течности, вискозни среди и насипни материали
  • Разграничаване на средите чрез настройка на параметрите на комутиращите изходи
  • За приложения в опасни зони

IO-Link - сензори за ниво в опасни зони