1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. сензори за ниво за хигиенни приложения

IO-Link - Сензори за ниво за хигиенни приложения

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
  • Модулна система, състояща се от модул за оценка и сонда

IO-Link - Сензори за ниво за хигиенни приложенияСензори за ниво за хигиенни приложения

Сензорът за следене на нивото на напълване от серия LR работи на принципа на насочените микровълни и измерва нивото на напълване с помощта на електромагнитни импулси в наносекундния диапазон. Благодарение на използването на безвредни при контакт с храни материали и съответстващите на хигиенните изисквания възможности за монтаж, той е много подходящ за непрекъснат контрол на нивото на напълване в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Почти всички медии могат да бъдат регистрирани, дори и силно прилепващите или непроводими. Пяната и високите температури не оказват влияние върху прецизното регистриране на нивото на напълване.
Сензорът се монтира с помощта на предлаган допълнително като опция адаптер за монтаж или заваряване (например скоба, млекопровод, Varivent) направо в резервоара. При необходимост пръчката на сензора може да бъде скъсена лесно от потребителя и адаптирана към резервоара.
Устройството разполага с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или като нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности.
Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване и индикацията на текущото състояние на нивото на напълване стават с бутоните за програмиране и 4-значен буквено-цифров дисплей. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.