1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове

IO-Link - Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове

  • Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
  • За сгъстен въздух за промишлена употреба, също и за аргон (Ar), въглероден двуокис (CO2), азот (N2), хелий (He)
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей

IO-Link - Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газовеДебитомери за сгъстен въздух

Разходомерът за сгъстен въздух от серия SD контролира номиналния обемен дебит работен сгъстен въздух. Той регистрира четирите технологични параметъра скорост на потока, количество протичащо вещество, потребявано количество и температура на средата. Дори и при колебания на температурата и налягането, сензорът подава надеждно информация за технологичните стойности. Високата точност на измерване позволява сигурно регистриране и на много малки количества и позволява разпознаването на течове.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Устройствата разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. За контрол на употребеното количество другият изход изпраща числов импулс на управлението.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, се предлагат сензори, чиито параметри могат да бъдат въвеждани чрез IO-Link, например с помощта на USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.