You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Компактни сензори за поток с дисплей

IO-Link - Компактни сензори за поток с дисплей

  • Оптимизиран за вода, масла и въздух
  • Едновременно измерване на поток и температура
  • Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
  • Регулируем вътрешен диаметър на тръбата 25...400 mm
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване

IO-Link - Компактни сензори за поток с дисплей

Компактни сензори за поток с дисплей

Сензорите за поток с дисплей от серия SA гарантират надеждния контрол на течни и газообразни среди в тръбопроводи. Освен чистия контрол на протичането SA контролира също и температурата на средата. Благодарение на големия брой технологични адаптери, сензорите могат да бъдат използвани в почти всички промишлени приложения. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло. Във водоснабдяването и канализацията и в процесите на почистване в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.
Устойчивият корпус от неръждаема стомана предлага висока сигурност и при тежки условия на околната среда.
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей и двата разположени на главата на сензора светодиода за състоянието на включване улесняват пускането в действие, поддръжката и експлоатацията. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на "червено-зелена". По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.