1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Разходомери за вихрови потоци с дисплей

IO-Link - Разходомери за вихрови потоци с дисплей

  • Надеждно детектиране на поток и температура на средата
  • С аналогови, комутиращи или честотни изходи
  • Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
  • Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
  • Подходящ за вода, дейонизирана вода и охлаждаща вода


Сензори за поток Vortex с дисплей

Сензорите за поток от серия SV контролират течни среди на водна основа. Те регистрират два технологични параметъра: количество протичащо вещество и температура на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло.
Сензорите работят на принципа на измерване Vortex. Течащата среда в зависимост от своята скорост създава завихряния от двете страни на монтираното в измервателната тръба подпорно тяло. Тези завихряния са надежден индикатор за обемния разход. Принципът Vortex е до голяма степен независим от колебанията на налягането и температурата на средата.
Устройствата разполагат с дисплей, позволяващ добро отчитане, за показване на технологичните стойности. Извеждането на информацията за актуалния поток и температура става по избор като аналогов сигнал, като честотен сигнал, превключващ изход или през IO-Link.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.