1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Сензори за налягане с два превключващи изхода

IO-Link - Сензори за налягане с два превключващи изхода

  • За надеждно детектиране на системното налягане в мобилни машини
  • Два комутиращи изхода, един от тях може да бъде конфигуриран като диагностичен изход
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Отлична устойчивост на ЕМС
  • Лесна комуникация чрез IO-Link

IO-Link - Сензори за налягане с два превключващи изходаСензори за налягане с два превключващи изхода

Сензорите за налягане от серия PP регистрират надеждно налягането на системата в машини, съоръжения и хидравлични агрегати в промишлени и мобилни приложения.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство. Устойчивите устройства се характеризират с висока устойчивост на удари и вибрации, и позволяват работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането. Високата повтаряемост и малките отклонения от характеристиките на точките на превключване гарантират добра дълготрайна стабилност.
Сензори са с висок клас на защита и могат да бъдат използвани в голям диапазон на работните температури.
Настройката на устройствата става чрез външно програмиращо устройство. Параметрите на някои модели могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. В такъв случай софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.