You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Сензори за налягане при високи температури

IO-Link - Сензори за налягане при високи температури

  • За употреба при високи температури в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с хигиеничен, скрит монтаж на предната част
  • С двупроводна или трипроводна технология на свързване
  • Намалена сложност на свързване при работа в двупроводен токов кръг
  • Вградена разделителна диафрагма с мембрана от неръждаема стомана

IO-Link - Сензори за налягане при високи температури

Сензори за налягане за използване при високи температури

Сензорите за налягане от серия PI22/PI23 са предназначение за приложение при високи температури в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, например в UHT съоръжения (Ultra High Temperature).
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей улеснява пускането в действие, поддръжката и експлоатацията.
Сензорите могат да бъдат свързани не само с 4 или 3 проводника, но и в токова верига с 2 проводника. Това намалява усилията за свързване в новите съоръжения и улеснява смяната при наличие на свързване с 2 проводника.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.