1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за управление на движението
  5. Сензори за наклон

IO-Link - Сензори за наклон

  • Точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
  • Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Обширни възможности за настройка и програмиране
  • С два програмируеми комутиращи изхода, два подлежащи на мащабиране аналогови изхода и IO-Link