1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за управление на движението
  5. IO-Link - Сензори за наклон

IO-Link - Сензори за наклон

IO-Link - Сензори за наклонСензори за наклон

Често хоризонталното центриране на машините или машинните елементи е важна предпоставка за безопасната експлоатация.
Сензорите за наклон служат например за регистриране на ъгъла на положението на мобилни работни машини. Типични приложения за 2-осните сензори за наклон са изравняването на работните платформи или нивелирането на работните кранове или багери. В индустрията те служат например за автоматично следене на слънчеви панели. Някои типове могат да бъдат използвани допълнително и за 3-осен контрол на вибрациите, например за вибрации на конструкции и кули.
Сензорите за наклон имат висока точност на измерване в рамките на целия ъглов обхват при ъгли на наклон в X и Y направление. Те разполагат с два програмируеми превключващи изхода и два скалируеми аналогови изхода. Параметрите на сензорите могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.