1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за управление на движението

IO-Link сензори за управление на движението

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • Датчици за наклон за точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
  • Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

IO-Link сензори за управление на движението