You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за управление на движението

IO-Link сензори за управление на движението

  • Енкодер за точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Датчици за наклон за точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
  • Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

IO-Link сензори за управление на движението