You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link устройства

IO-Link устройства

  • Дисплей за показване на до четири стойности на технологични променливи
  • Електронни мрежови прекъсвачи за непрекъснато следене на 24 V вторична верига
  • Мини дисплей за наблюдение на гранични стойности
  • Сигналните лампи могат да се управляват чрез IO-Link

IO-Link устройства