1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. Модули IO-Link
  5. M8 модули

IO-Link - модули M8

  • За просто свързване на двоични датчици към всяко главно устройство на IO-Link
  • Възможно е също предаване на данни и енергия чрез неекраниран съединителен кабел
  • Ясно видими светодиоди за показване на работата, състоянието на превключване и грешка
  • Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
  • До 8 местоположения с по два двоични входа на всяко

IO-Link - модули M8