You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. Модули IO-Link

Модули IO-Link

  • За просто свързване на двоични датчици към всяко главно устройство на IO-Link
  • Възможно е също предаване на данни и енергия чрез неекраниран съединителен кабел
  • Ясно видими светодиоди за показване на работата, състоянието на превключване и грешка
  • Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
  • Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи

Модули IO-Link

Входни модули за IO-Link устройства

До осем обикновени сензора с превключващи изходи могат да бъдат свързани към полевите модули с IO-Link. Сигналите се предават през единичен неекраниран свързващ кабел M12 до произволен IO-Link Master или PLC. По този начин драстично се намаляват усилията за окабеляване, защото отпада стандартното паралелно свързване на всеки отделен сензор с управлението. По този начин потребителят си спестява голям брой клеми, разпределителни кутии, входни/изходни карти и кабелни разклонения. За разлика от шинните системи IO-Link не изисква конфигуриране или адресиране. Това опростява пускането в действие. Добрата електромагнитна съвместимост, големият температурен диапазон, високият клас на защита и устойчивия корпус позволяват използването при тежки промишлени условия.