1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link управляващ модул
  5. Полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост

IO-Link - Мастърс за полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост

  • За свързване на до осем устройства IO-Link
  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • С вградена интерфейсна полева шина
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита