1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link управляващ модул

IO-Link управляващ модул

  • За свързване на до осем устройства IO-Link
  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
  • Модели за полеви приложения и шкафове за управление
  • С вградена интерфейсна полева шина

IO-Link управляващ модул