You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Приложения

Приложения

  • Бързо и лесно интегриране на интелигентни датчици в света на програмируемите контролери
  • Ефективно уеб конфигуриране, вместо отнемащото време и скъпо програмиране
  • Не се изисква специален компютърен софтуер
  • Свързване на програмируеми контролери чрез протоколи на полеви шини PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP и други
  • Адаптирани допълнителни интелигентни функции

Приложения

Програмни приложения (Apps)

Apps служат за въвеждането на параметри и пускането в действие на IO-Link сензори, 1D/2D четци за кодове, 3D камери и RFID глави за четене/писане.
Освен това, има Apps за събиране и записване на технологични данни от AS-i IO-Link модули и управлението на AS-i конфигурации.
Apps включват единичен лиценз за CODESYS. Те се зареждат в AS-i Gateway устройствата. Тези устройства изграждат връзката на AS-i към най-често използваните индустриални мрежи като EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET или EtherCAT. Те управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление.