1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти
  5. RFID UHF - Четец

RFID UHF - Четец

  • За употреба при управление на потока на материал, вътрешна логистика и преместване
  • Подходящи за четене и запис на RFID маркери
  • С четири канала за свързване на RFID антени
  • Надеждно управление на обмена на данни с RFID антени


RFID UHF – четец

UHF обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства и допълнително с четири цифрови входа и изхода. Различните варианти позволяват използването на UHF обработващ модул в и извън Европа.
Обработващият модул намира приложение например в производството, вътрешната логистика и транспортната техника.
UHF обработващият модул предава данните на PLC през Ethernet IP или Ethernet TCP/IP.