1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти
  5. RFID 125 kHz - Системи за оценяване

RFID 125 kHz - Системи за оценяване

  • Надеждно управление на обмена на данни с RFID антени
  • Лесно конфигуриране чрез уеб сървър
  • С четири канала за свързване на RFID антени или цифрови В/И
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

RFID 125 kHz - Системи за оценяванеRFID 125 kHz – системи за обработка

RFID обработващият модул управлява обмяната на данни с антените на RFID, респективно с нивото сензор/актуатор, комуникира с по-високото ниво на управление и позволява конфигуриране на устройствата чрез уеб сървър. Устройството разполага с четири канала за свързване на полеви устройства. Всеки канал може да бъде използван по избор за свързване на глава за писане/четене на RFID или като цифров вход/изход.
Обработващият модул намира приложение например при управлението и контрола на материалните потоци в линиите за производство и при кодирането на държачите на детайли в направляваните транспортни системи.
RFID обработващият модул предава данните на PLC през PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.