1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти
  5. AS-Interface изходи

AS-Interface изходиGateway устройства с AS интерфейс

Gateway устройствата на ifm изграждат връзката на AS-i към най-често използваните индустриални мрежи като EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Те управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление. Благодарение на цветния дисплей състоянието на всички AS-i Slave устройства може да бъде разпознато с един поглед. Възможно е и визуализиране на данните от сензора/актуатора през интегрирания уеб-сървър.
Менюто за бърза настройка Quick Setup и интуитивното управление опростяват конфигурирането, пускането в действие и диагностиката. Освен това уебинтерфейсът позволява пълен дистанционен достъп.
Електрическото захранване е гъвкаво, тъй като устройствата могат да работят с AS-i и DC захранвания или друга комбинация от двете. Възможно е и захранването на няколко AS-i мрежи от един захранващ блок.