You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти

Fieldbus компоненти

Fieldbus компоненти

Fieldbus компоненти

Асортиментът на ifm от компоненти за индустриални мрежи се състои от Gateway устройства, IO-Link Master устройства, RFID обработващи модули и енкодери. Gateway устройствата изграждат връзката на AS-i към най-често използваните индустриални мрежи като EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Те управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление. Освен това те се предлагат с PLC функционалност или с устойчив на грешки програмируем контролер.
IO-Link Master служат за свързване на IO-Link устройства, като например на сензори, клапани или бинарни входно/изходни модули, и разполагат с интегриран интерфейс за индустриална мрежа. Асортиментът включва варианти за монтаж в разпределителен шкаф или за полево ползване.
RFID обработващите модули управляват обмена на данни с RFID антените и извършват комуникация през индустриалната мрежа с по-високото ниво на управление.
В много производствени процеси абсолютните енкодери са се доказали като надеждни измервателни елементи за прецизни задачи за позициониране. Те се предлагат като еднооборотни или многооборотни датчици за завъртане с CAN или Profibus интерфейс.