1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. Превключвател за аварийно спиране

AS-Interface за безопастна работа - Прекъсвачи за аварийно спиране

  • Надеждна защита на обширни опасни зони
  • За употреба в конвейерни ленти
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Лесно регулиране на опъна на въжето
  • Интегриране в AS-i мрежи

AS-Interface за безопастна работа - Прекъсвачи за аварийно спиранеПревключвател за АВАРИЕН СТОП с въжено задействане

Превключвателите за АВАРИЕН СТОП с въжено задействане служат за обезопасяване на големи зони на опасност и често се използва на съоръжения с транспортни ленти. Тегленето на опънатото въже, скъсването на въжето или ударът по бутона АВАРИЕН СТОП води до задействане превключвателя АВАРИЕН СТОП с въжено задействане. След задействане на функцията АВАРИЕН СТОП механизъм за фиксиране поддържа командата АВАРИЕН СТОП до ръчно отключваме с натискане на синия бутон за връщане в изходно състояние.
Връщането в изходно състояние е възможно само при коректно обтягане на въжето.
Настройката на опъването на въжето става направо на превключвателя за АВАРИЕН СТОП с въжено задействане. Разположеното там прозорче за индикация на обтягане на въжето улеснява значително настройката, търсенето на грешки и техническата поддръжка.
Превключватели с въжено задействане за опъване на въжето, изкривяване и други превключватели могат да бъдат интегрирани в AS-i системи с помощта на AS-i платки. При необходимост това може да става и ориентирано към осигуряване на безопасността на работното място (Safety at Work).