1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. Обслужващи елементи

AS-Interface за безопастна работа - Операционни елементи

  • Безопасни AS-i печатни платки
  • Вграждане на AS-i подчинени устройства в корпус за повърхностен монтаж

AS-Interface за безопастна работа - Операционни елементиОбслужващи елементи

Сигурните бутони АВАРИЕН СТОП с AS интерфейс служат за принудително спиране на машина или съоръжение в опасна ситуация. Благодарение на интегрираното AS-i включване, контролерите могат да се свързват в сигурни AS-i системи (Safety at Work). Връщането в изходно състояние (Reset) след задействането става в зависимост от модела чрез изтегляне или задействане на ключа.